Bioresurssien tehokkaampi käyttö energiavarastoina ja vihreän siirtymän mahdollistajana
– BitKein

Vihreän siirtymän keskiössä on sähköjärjestelmän muuttuminen vähäpäästöisempään suuntaan. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvava määrä sähköverkossa voimistaa sähkön hinnan vaihtelua. Laajamittaisen ja riittävän nopean vihreän siirtymän edellytyksenä on, että sähköjärjestelmässä on myös energian varastointia ja vähäpäästöistä säätävää tuotantoa.

BitKein-hankkeessa keskitytään kolmeen suuren mittakaavan ratkaisuun sähköjärjestelmän säätämiseksi ja energian varastoimiseksi:

  1. Rajallisten kestäväksi luokiteltujen biopolttoaineiden säästäminen polttolaitosten sähkökuumennuksella, kun sähkö on polttoainetta halvempaa
  2. Kalsiumkarbonaatin sähköinen kalsinointi, kalkin ja hiilidioksidin varastointi ja uudelleen karbonointi
  3. Suuriin ja paikalla pysyviin akkusovelluksiin hyvin sopivat virtausakut

Hankkeen päätavoite on ymmärtää tarkasteltavien suuren mittakaavan energian varastointiratkaisujen teknistaloudellinen kannattavuus. Hanke edistää kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä niin suurten kuin pk-yritysten osalta.

Hankkeen tiedot:

  • VTT:n ja Jyväskylän yliopiston ryhmähanke, päähankkeen toteuttaja on VTT
  • Hankkeen toteutusaika: 1.9.2023 – 31.5.2026
  • Kokonaisbudjetti: 1 548 786 €
  • Keski-Suomen Liitto on myöntänyt hankkeelle EU-rahoitusta
    1 152 362 €

Yritysrahoittajat:

Alva, FinnVolt, Elisa, Kainuun Voima, Kokkolan Energia, Kuopion Energia, Lahti Energia, Metsä Group, New Stars & Company, Savon Voima, Sumitomo, Sähkö-Äijät ja Vantaan Energia

Yritysrahoittajien logoja osa 1

Yritysrahoittajien logoja osa 2

Scroll to Top