Hankeidea

Vihreä siirtymä näkyy jo sähköjärjestelmässä

Kuvaaja sähkön hintakehityksestä

  1. Tuuliseen aikaan sähkön hinta laskee. Tuulivoiman määrä on esitetty kuvassa tumman vihreällä, sähkön hintaa kuvaa alempi musta viiva.
  2. Sähkön hinta käy varsin usein matalampana kuin biopolttoaineiden hintataso. Kaksi harmaan sävyistä väriä kuitenkin kertoo, kuinka paljon Suomessa tuotetaan sähköä myös halvan sähkön aikaan polttamalla, enimmäkseen biopolttoaineilla. Teollisuuden biopolttoaineesta suuri osuus on mustalipeän polttoa soodakattiloissa, mutta muita biopolttoaineita olisi helpompi varastoida halvan sähkön aikana ja polttaa kun sähkö on taas kalliimpaa.

Kolme ratkaisua sähköjärjestelmän säätöön ja energian varastointiin

Kuvaaja kolme ratkaisua sähköjärjestelmän säätöön

  • Vähemmän polttoa ja päästöjä
  • Käännetään hiilinielut kasvuun
  • Hyödynnetään olemassa olevaa tehokasta infraa ja polttoaineita luonnollisena energiavarastona
  • Mahdollistetaan suuremmat uusiutuvan energian osuudet ja investoidun kapasiteetin suurempi käyttö
  • Ennustettavampi, tasaisempi ja matalampi energian hinta
  • Mahdollisesti taloudellisesti kannattavia ratkaisuja jo nykyisillä markkinoilla

Polttolaitosten sähkökuumennus

Esimerkkikuva polttolaitoksen sähkökuumennuksesta

Aurinkosähköjärjestelmä + virtausakku yhdistettynä VTT:n sähköistyvän teollisuuden koeinfraan

Hankkeessa rakennetaan Jyväskylän VTT:lle aurinkosähköjärjestelmä. Lisäksi investoidaan virtausakkuun, johon kerättyä aurinkoenergiaa voidaan varastoida. Hankittava järjestelmä kytketään VTT:n Jyväskylän sähköverkkoon, ja tuotetaan energiaa VTT:n tarpeisiin. Halvan verkkosähkön aikana energiaa voidaan varastoida virtausakkuun myös sähköverkosta (kuva A).

Bitkein kokonaisuudessa Jyväskylän Yliopisto kehittää hankkeessa virtausakkujen komponentteja (kuva B).

Kuva A

Periaatekuva VTT:n rakennuksen sähköjärjestelmästä

Kuva B

Periaatekuva virtausakusta,

Kalkkikierto energiavarastona

Periaatekuva kalkkikierrrosta energiavarastona

Scroll to Top